top of page

גישה טיפולית

גישת הטיפול העיקרית עליה אני מתבסס היא הטיפול הפסיכודינמי, שהתפתח מהפסיכואנליזה הקלאסית. הזרם העכשווי נשען על מערכת יחסים הדדית בטיפול ועל חקירה משותפת. טיפול פסיכודינמי מתמקד בעיבוד קשרים וחוויות הווה ועבר, בכדי לקדם צמיחה והתפתחות. מתאים לעבודה תהליכית מתמשכת.

גישת טיפול נוספת בה אני נעזר בעת הצורך היא CBT (טיפול קוגניטיבי התנהגותי), כולל PE (חשיפה ממושכת). גישה זו מקדמות 'חקירה בפעולה' באמצעות כלים של התנסות וחוויה, תוך עבודה על דפוסי חשיבה והתנהגות. הגישה מתאימה לעבודה על סכמות חשיבה ודרכי התמודדות, ולעבודה ממוקדת על קשיים ספציפיים.

בכל מקרה, אני מאמין שעליי להיות מגוון וגמיש בכדי להתאים את הטיפול לאישיותו של המטופל וליעדי הטיפול.

צרו קשר

אפשר לפנות בווטסאפ או בטלפון

054-2010002

רח' אלוף דוד, רמת גן

bottom of page